Mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji występuje u osób uzależnionych od alkoholu. Podczas terapii leczenia uzależnień dużą wagę przykłada się do emocji i uczuć. Uczestnicy zajęć poznają emocje, nazywają je i poznają metody radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny. 

Mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji – skąd się bierze?

Każdy z nas chce dążyć do przyjemności. Jest to naturalna reakcja człowieka. Pozwala na podejmowanie różnych aktywności i sportów. Rozwija pasje, zainteresowania i hobby. Działania te pozwalają wydobyć pozytywne emocje oraz wyczerpać nagromadzoną energię a także uzyskać jej nowe pokłady. U osób pijących alkohol problemowo bardzo często schemat ten nie występuje lub jest zaburzony. Spożywanie alkoholu początkowo pomaga regulować nagromadzone emocje zaś z czasem staje się jedynym panaceum na to, aby poradzić sobie z uczuciami. Generuje to powstanie patologii w sferze regulowania uczuć i emocji. 

Mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji – jak działa?

Osoba uzależniona od alkoholu, która stosuje mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji odczuwane uczucia i emocje rozpoznaje jako silne pragnienie spożycia alkoholu. U osoby, która nadużywa alkoholu i nie zna innych sposobów na regulację uczuć i emocji powstaje przekonanie, że tylko substancje wysokoprocentowe mogą dać jej radość i szczęście. Jednostka oczekuje od alkoholu korzyści w postaci pozytywnych emocji oraz optymistycznego stanu. Coraz częściej sięga po alkohol, aby zaspokoić pragnienie i poczuć pożądane emocje. 

Mechanizm ten zachodzi również w przypadku odczuwania negatywnych emocji. Jednostka, kiedy czuję się źle, jest zmęczona, ma obniżony nastrój bardzo często sięga po alkohol, aby poprawić swój humor. Jednostka może mieć przekonanie, że musi napić się alkoholu ponieważ inaczej nie da rady poradzić sobie z daną sytuacją. 

Bardzo często w sytuacjach trudnych i stresujących osoba uzależniona sięga po alkohol. W przypadku, gdy dostęp do niego jest utrudniony może stać się niespokojna i zestresowana. Spożywanie alkoholu w sytuacjach kryzysowych staje się koniecznością a jego brak prowadzi do panicznego lęku o swoje życie. Należy pamiętać, że regularne nadużywanie alkoholu prowadzi do wytworzenia się niskiego progu odczuwania cierpienia. Odczuwane cierpienie potęguje chęć a z czasem i wewnętrzny przymus napicia się w celu ukojenia odczuwanego bólu i doznań. Alkohol oddziałuje na cały organizm. Podczas stosowania mechanizmu nałogowego regulowania uczuć i emocji jednostka potrzebuje silnej stymulacji organizmu poprzez działanie alkoholu nawet w momencie względnego spokoju emocjonalnego. 

Skutkiem mechanizmu nałogowego regulowania uczuć i emocji jest sięganie po alkohol w momencie złego nastroju, aby poczuć pozytywne emocje. 

Mechanizm nałogowego regulowania uczuć wywołuje głód alkoholowy. Zjawisko to zachodzi w momencie, w którym osoba uzależniona nie potrafi poradzić sobie z cierpieniem i trudna sytuacją. Po spożyciu alkoholu jednostka odczuwa ulgę oraz pozytywne emocje. Ten stan jednak nie trwa długo. W chwili, gdy stężenie alkoholu we krwi spada, jednostka zaczyna odczuwać pierwotne negatywne emocje i trudności. Odczuwając negatywne emocje w organizmie osoby pijącej alkohol problemowo znów pojawia się chęć napicia się w celu rozwiązania problemów. W ten sposób tworzy się błędne koło, z którego jednostka nie jest w stanie wydostać się samodzielnie. 

Osoba uzależniona od alkoholu spożywa substancje wysokoprocentowe, aby uwolnić się od cierpienia jednak takie zachowanie powoduje występowanie kolejnych problemów. Jednostka z powodu alkoholu zaniedbuje rodzinę, obowiązki, relacje z bliskimi. Przestaje chodzić do pracy, czego wynikiem jest zwolnienie oraz początek kłopotów finansowych. Kolejne problemy się nawarstwiają, tworzy to kolejną okazję do wypicia alkoholu w celu próby odstresowania się i ulżeniu sobie w cierpieniem. 

Takie działanie nie rozwiązuje żadnego napotkanego problemu. Powoduje ich nawarstwienie się oraz pogłębianie. 

Jak radzić sobie z emocjami?

Podjęcie leczenia choroby alkoholowej pozwoli uwolnić się z błędnego koła. Jednostka podczas terapii indywidualnej i grupowej pozna metody radzenia sobie z emocjami oraz cierpieniem. Leczenie choroby alkoholowej to szansa dla osób uzależnionych na powrót do życia, w którym obecna będzie emocjonalna równowaga. To również szansa na życie, w którym trzeźwy alkoholik będzie umiał kontrolować, wyrażać i panować nad własnymi emocjami w sposób społecznie akceptowalny. 

Terapia leczenia uzależnień pomaga uczestnikom zajęć przyjrzeć się aktualnym problemom, przeanalizować je oraz nauczyć się nowych mechanizmów działania w sytuacji stresowej. Głównym celem terapii jest radzenie sobie z uczuciami, nazywanie ich oraz radzenie sobie w sytuacjach, w których występuje chęć picia alkoholu. 

Terapia leczenia uzależnień pozwala na naukę nowych, korzystnych i społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z emocjami. Dzięki terapii osoby pijące alkohol problemowo mogą nazywać, poznawać i uczyć się własnych emocji. Dzięki wytężonej pracy, pacjenci są w stanie kontrolować własne emocje oraz znaleźć inne sposoby na radzenie sobie z trudnościami. 

Terapia leczenia uzależnień jest niezbędna, aby w pełni przestać używać mechanizmu nałogowego regulowania uczuć i emocji. Samo utrzymanie stanu trzeźwości nie wystarczy, aby osiągnąć pełnię zdrowia. W stanie trzeźwości osoba uzależniona nie będzie spożywać alkoholu jednak nie oznacza to zmiany nawyków, myślenia oraz zachowania. Nawykami nadal kierują stare mechanizmy, a nad emocjami i uczuciami nadal panuje mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji. Tylko podjęcie leczenia choroby alkoholowej może zagwarantować zmianę nawyków i myślenia a co za tym idzie zachowanie stanu trzeźwości na długie lata. 

Podejmując się leczenia choroby alkoholowej warto jest zdawać sobie sprawę z posiadanego problemu. Skuteczność terapii zależy między innymi od zaangażowania pacjenta, ale również jego świadomości o swoim uzależnieniu oraz uznaniu własnej bezsilności wobec alkoholu. 

Leczenie choroby alkoholowej w Polsce jest bezpłatne zarówno dla osób ubezpieczonych jak i tych, które nie posiadają ubezpieczenia. Pacjent może wybrać placówki publiczne lub prywatne. Osoba udająca się do publicznych placówek leczenia uzależnień może wybrać poradnię leczenia uzależnień oraz ośrodki leczenia uzależnień. W celu uzyskania miejsca w ośrodku, jednostka musi posiadać aktualne skierowanie na leczenie od lekarza POZ lub lekarza psychiatry. Leczenie jest w pełni dobrowolne, jednak podczas terapii pacjent musi zaakceptować warunki i reguły panujące w placówce. Lekarz może zlecić podanie choremu wszywki alkoholowej. Jest to terapia farmakologiczna przeznaczona dla osób, które świadomie podjęły decyzję o zaprzestaniu picia alkoholu. Chirurg wszczepia pod skórę pacjenta od 8 do 10 tabletek z disulfiramem. Uwalniają one substancje czynną do krwi, która w połączeniu z alkoholem wywołuje objawy zatrucia alkoholowego.