alkoholizm-kto-jest-zagrozony

W uzależnienie może popaść dosłownie każdy. Nie ma co do tego reguły oraz zasad. Istnieje jednak grupa ryzyka, która obejmuje osoby najbardziej narażone na uzależnienie od alkoholu. Przed alkoholizmem powinien chronić się każdy. Jednak niektórzy wymagają większych starań niż inni. Dla bezpieczeństwa warto włączyć działania profilaktyczne, gdy tylko zdamy sobie sprawę z zagrożenia, które nad nami ciąży. 

Szczególnej uwadze powinny być poddane osoby, które w swojej rodzinie mają przypadki alkoholików. Nie da się genetycznie przenieść alkoholizmu, ale jesteśmy zdolni do dziedziczenia predyspozycji do uzależnień. Dzieci alkoholików na skutek przebywania w środowisku, gdzie alkohol był normalnością mogą w życiu dorosłym powielać zaobserwowany schemat życia. To oni są najbardziej obciążeni wystąpieniem alkoholizmu. 

Dużym obciążeniem są także choroby psychiczne i indywidualne predyspozycje osobowościowe. Coraz więcej osób na świecie cierpi z powodu problemów w zakresie funkcjonowania psychicznego. Leczenie jest trudne i obejmuje wiele etapów. Nie da się po prostu wziąć tabletki, która zahamuje rozwój choroby. Z tego względu jest to niezwykle niebezpieczne dla alkoholików. Posiadanie dwóch współistniejących chorób może stanowić doskonale trudną barierę do pokonania. Leczenie takich pacjentów jest trudne i nie każdy chce się go podjąć. Alkoholicy z innymi zaburzeniami określani są jako trudni pacjenci i w większości nie trafią na odpowiednie terapie. W momencie wyleczenia ich drugie zaburzenie daje o sobie znać, przez co alkoholizm nawraca. 

Alkoholizmem zagrożony jest każdy, dlatego tak ważne jest, aby rozmawiać głośno to tym problemie. Warto edukować dzieci i młodzież już od najmłodszych lat w kwestii spożywania alkoholu. Nieletni chcąc pokazać swoją niezależność bardzo często sięgają po napoje alkoholowe. Wczesna inicjacja zwiększa ryzyko popadnięcia w uzależnienie od alkoholu. Zapobiegajmy, a nie leczmy. 

Fazy alkoholizmu

Alkoholizm ma swoje fazy. Choroba postępuje w miarę upływu czasu, co sprawia, że objawy nasilają się oraz mnożą. Z każdym dniem alkoholik uzależnia się bardziej, a jego organizm przechodzi przez szereg zmian. Ciało ludzkie oraz mózg przyzwyczajają się do spożywania alkoholu. W pewnym momencie organizm sam będzie się domagał używki. Na uzależnienie od alkoholu wpływa kwestia psychiczna, fizyczna oraz społeczna. Alkoholizm oddziałuje na nas z każdej strony. 

Wyróżnia się cztery podstawowe fazy alkoholizmu. Alkoholik dąży do osiągnięcia każdej z nich, co najczęściej kończy się jego śmiercią. Uzależnienie bowiem jest śmiertelnym zagrożeniem dla całego organizmu człowieka. 

Pierwsza faza nazywana jest prealkoholową. Na etapie wstępnym przyzwyczajamy się do spożywania alkoholu. Każdy dzień staje się okazją do picia, dzięki czemu możemy swobodnie zwiększać swoją tolerancję. Uzależnienie to długi proces, dlatego choroba rozwija się na przełomie nawet kilku lat. Pierwsze kontakty z alkoholem nazywane są piciem towarzyskim. Spożywamy różne trunki, co skłania nas do zmiany nastawienia do alkoholu. Kiedy zaczynamy dostrzegać różne korzyści, płynące z picia alkoholu uzależnienie ma swoje podstawy, żeby się rozwinąć. Sami jesteśmy odpowiedzialni, za to, co aktualnie dzieje się w naszej głowie. Jeżeli pozwolimy sobie myśleć, że alkohol jest doskonałym rozwiązaniem wielu problemów, będziemy chcieli go pić w każdym trudnym momencie, a problemy można znaleźć na każdym kroku. Z czasem alkohol staje się także sposobem na relaks oraz odpoczynek. Doszukując się różnych, niesamowitych skutków, które pojawiają się po wypiciu jesteśmy skłonni robić to coraz częściej. 

Druga faza nosi nazwę zwiastująca.  W tej fazie alkoholik mierzy się z coraz silniejszymi objawami. Aby korzystać z plusów alkoholu uzależniony poszukuje okazji do picia. Organizuje różne imprezy oraz spotkania towarzyskie. Wszystko po to, aby pić więcej. Niedługo po tym, pojawia się picie w samotności. Charakterystycznym elementem drugiej fazy alkoholizmu są luki w pamięci. Alkoholik pije, a potem, na drugi dzień, nie pamięta wydarzeń, które miały miejsce podczas spożywania alkoholu. Aby uniknąć poczucia winy, alkoholik wypiera problem.

Trzecia faza – krytyczna ma miejsce, gdy uzależnienie ujawni się prawie w całej okazałości. Ciągłe picie zaczyna przynosić negatywne skutki dla całego życia uzależnionego. Pojawiają się problemy w pracy, domu oraz w życiu osobistym. Alkoholik skupia się na tym, aby jego życie było wypełnione alkoholem. Zaniedbane zostają obowiązki, a dotychczasowe pasje zostają zamienione na chwile spędzone z alkoholem. W tym momencie alkoholik traci kontrolę nad swoim życiem. Uzależnienie wymyka się spod kontroli i nie da się tak łatwo go powstrzymać. Każdy dzień zaczynany jest od alkoholu, aby kac nie był taki męczący. Osoba uzależniona w geście obronnym może obwiniać członków rodziny oraz najbliższych za swoje zachowanie. W ten sposób pozbywa się wyrzutów sumienia. W fazie trzeciej mogą wystąpić myśli samobójcze, ponieważ powolne zdawanie sobie sprawy z problemu, utwierdza alkoholików w przekonaniu, że stracili nad sobą kontrolę. 

Czwartą, ostatnią fazą jest chroniczna. Pojawia się niedługo przed śmiercią alkoholika. Nie da się bowiem długo wytrzymać, gdy choroba wchodzi w ostatnie stadium. Jest ono zdecydowanie najbardziej niszczące i zawiera wszystkie poważne konsekwencje alkoholizmu. Uzależniony pije ciągle, przez kilka dni. Ciągi alkoholowe niszczą organizm i powodują pierwsze choroby somatyczne. Bardzo często w tym etapie alkoholik traci pracę, dochody oraz więzi rodzinne. Każda próba przerwania nałogu kończy się groźnymi dla zdrowia skutkami ubocznymi syndromu abstynencyjnego. Problemy się pogłębiają, a spożywanie alkoholu utrzymuje podium w życiu alkoholika. Jeżeli w odpowiednim momencie nie zostanie wdrożone leczenie, uzależniony umiera – z powodu przedawkowania bądź w wyniku trwałych uszkodzeń w zakresie funkcjonowania narządów. Alkoholik nie jest w stanie samodzielnie zwalczyć choroby. 

Jak pomóc cierpiącemu na alkoholizm?

Pomoc alkoholikowi musi być stosowana umiejętnie. Bardzo łatwo jest wpędzić go w jeszcze gorszy stan, a jeszcze łatwiej zaszkodzić sobie samemu. Udzielając pomocy pamiętajmy, że warto udać się do specjalisty, który podejmie profesjonalne działania. Jako najbliższa rodzina możemy wspierać alkoholika w drodze do zdrowienia. Alkoholik powinien poczuć, że nie został z tym problemem sam. 

Pomoc alkoholikowi musi się opierać na przemyślanych działaniach. Najważniejsze, aby przygotować dom oraz otoczenie na chorobę uzależnionego. Warto zapraszać do siebie znajomych, którzy szanują abstynencję i nie będą nalegać, aby dana osoba wypiła. To, kto z nami przebywa ma duże znaczenie w procesie leczenia. 

Pamiętajmy, że alkoholik potrzebuje profesjonalnej opieki. Warto pomóc mu podjąć pierwsze kroki. Można wspólnie poszukać ośrodka terapii uzależnień albo znaleźć inną metodę leczenia. Przede wszystkim nie zostawiajmy go samemu sobie, ponieważ samotność nigdy nie wpłynęła pozytywnie na jakąkolwiek osobę.